कारखाना भ्रमण

निरीक्षण सुविधा

MAXIMATOR फर्ट टेस्टि machine मेशीन

BIMAL आवेग परीक्षण मेशीन

वृद्धावस्था परीक्षण कक्ष

अल्ट्राभायोलेट एजिंग टेस्ट कक्ष

मौनी भिसेम्टर

भल्कमर

इलेक्ट्रोनिक टेन्सिल मेशीन

पाना पंचि machine मेशीन

रबर कठोरता र घनत्व परीक्षण

कम तापमान परीक्षण कक्ष

उत्पादन सुविधा

रबर extruding

स्क्रोल फोटोहरूको प्रतिस्थापन

गोदाम

तार तनाव समायोजन मेशीन

बेर्नु

घुमाउने प्रक्रियामा कालो मध्यम गोंद

रबर मिक्सर

मेयर ब्रेइडिंग मेशीन

तार स्ट्रेन्डिंग १

SUNGIL ब्रेदिiding मेशीन

र्‍यापि

घुमाउने प्रभाव